Akademia Tenisowa

Zimą 2006 roku z inicjatywy trenera pana Darka Marka Preislera zorganizowano na kortach Centrum Tenisowego „Angie” pierwsze zimowe ferie dla dzieci z Puszczykowa i okolic. Środki jakie zdołał pozyskać z Urzędu Miasta umożliwiły przeprowadzenie projektu bez kosztów dla rodziców. Nieśmiało zakładano, że zgłosi się kilkanaścioro dzieci, a zapisało ponad 80!

Tak narodziła się Zimowa Szkoła Tenis Open w Centrum Tenisowym „Angie”. Zajęcia spotkały się z aprobatą rodziców i uznaniem władz. Nikt do tej pory nie organizował tu zajęć tenisowych na taką skalę. Powodzenie akcji zaskoczyło wiele osób, a odważna idea przeszła najśmielsze oczekiwania. Sukces zapewnił ciągłość zajęć do letnich wakacji. Od października 2006 r. wznowiono je i prowadzono aż do czerwca 2008 roku.
Tygodniowo do Szkoły Tenis Open uczęszczało 300 dzieci!, klasy 4-6 mogły grać w tenisa także w ramach 4-tej godziny wf-u.

W kwietniu 2007 r. na XIII Ogólnopolskim Sympozjum Trenerów Tenisa – jako poglądowe – przedstawiono materiały z zajęć Szkoły, a piętnastu jej wychowanków wzięło udział w szkoleniowych prezentacjach i pokazach. Szkoła Tenis-Open w swych założeniach bazowała na systemie zdobywania sprawności tenisowych, którego istotą jest motywowanie dzieci do samodzielnego ćwiczenia i poznawania kolejnych tajników gry.
W 2008 roku zapadła decyzja o powołaniu Stowarzyszenia Sportowego Akademia Tenisowa, w skład pierwszego zarządu Akademii weszli pan Waldemar Brzeziański- Prezes, Pan Janusz Rzeźnik -wice prezes, pan Darek Marek Preisler – wice prezes, pan Michał Filipiak – wice prezes i pan Jakub Rękoś – wice prezes.

Stowarzyszenie miało na celu umożliwić dzieciom i młodzieży edukację i ułatwienie dostępu do uprawiania tenisa. Stworzenie warunków do nauki i nowoczesnych metod nauczania, a także patronat na dziećmi szczególnie uzdolnionymi.
W tym czasie poszerzono zajęcia w formie wakacyjnych półkolonii, zorganizowano pionierski obóz tenisowy w Karpaczu i Wałczu.
Do zajęć na stałe wprowadzono zajęcia ogólnorozwojowe, tzw. doszkalające, na które każdorazowo przychodziło 30 osób. Cykl comiesięcznych turniejów, półkolonie letnie, półkolonie zimowe oraz obozy letnie. Dotychczasowe sukcesy zajęć tenisowych przyczyniły się do rozpoznawalności marki i logo „Angie”, który opisywała prasa krajowa i lokalna.

Dnia 07 listopada 2009 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Sporowego „Akademia Tenisowa Angie” w Puszczykowie ukonstytuował się nowy zarząd w następującym składzie : Henryk Gawlak – Prezes, Janusz Rzeźnik – wice prezes , Darek Marek Preisler – członek zarządu, Michał Filipiak – członek zarządu , Wojciech Gawlak – członek zarządu. Nowy Zarząd zdaje sobie sprawę, że życie stawia Nam coraz wyższe poprzeczki. Z tego też powodu od stycznia 2010 roku planujemy rozszerzenie naszej działalności poprzez m.in.

wystąpienie o przyjęcie w poczet członków Polskiego związku Tenisowego
przyznanie licencji klubowej PZT
uzyskanie Statusu organizacji Pożytku Publicznego
budowy systemu pomocy finansowej dla dzieci najbardziej utalentowanych
poprzez nowe inwestycje stworzyć całoroczną bazę treningową dla ośrodków tenisowych z Kraju i ze Świata.
organizację cyklu turniejów dla najmłodszych zgodnie z kalendarzem PZT i WZT.
kontynuację obozów tenisowych dla najmłodszych oraz grup zawodniczych jako podstawowa forma w podnoszeniu umiejętności tenisowych.

Jednocześnie pragniemy zapewnić ,ze nadal w niezmienionej formie będziemy skupiać się na pracy z dziećmi doskonalącymi swoje umiejętności na wszystkich poziomach zaawansowania oraz rozbudować obszar szkolenia zawodniczego.

Prezes

Henryk Gawlak