Członkostwo

 

STOWARZYSZENIE SPORTOWE

AKADEMIA TENISOWA  ANGELIQUE KERBER 

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY – REGULAMIN

 

Fundusz ze składek członkowskich to środki finansowe przeznaczone w Akademii Tenisowej na:

 

– obniżenie kosztów szkolenia

– zniżki na obozach tenisowych

– refundacja kosztów udziału w turniejach wojewódzkich, ogólnopolskich (zgodnie z regulaminem

sportowym)

– zakup niezbędnego sprzętu tenisowego

– nagrody na turniejach wojewódzkich i ogólnopolskich organizowanych przez Akademię

– w przyszłości fundowanie stypendiów dla zawodniczek/ków o bardzo dużym potencjale

umiejętności tenisowych popartych wynikami na turniejach.

 

Aby zostać członkiem Akademii Tenisowej   Angelique Kerber należy:

– dostarczyć jedno zdjęcie.

– wypełnić i złożyć deklarację członkowską w recepcji C.T.

-otrzymać pozytywną opinię Zarządu  Stowarzyszenia Sportowego Akademii Tenisowej

 

Będąc pełnoprawnym członkiem A.T. mamy następujące obowiązki finansowe:

 

                        Członkostwo – opłata roczna (od 1 stycznia 2016 – 31 grudnia 2016)

                                       

 

 

Osoba dorosła (powyżej 18 lat)                  100 zł

Młodzież (11-18 lat)                                      50 zł

Do 10 lat                                                        bezpłatnie

Legitymacja ze zdjęciem                               5 zł

Duplikat legitymacji                                      10 zł

 

Opłaty wpłacamy na konto bankowe:

PKO 19 1020 4027 0000 1902 0879 7450

z dopiskiem: Imię Nazwisko, składka członkowska za rok….

Np. „Jan Kowalski składka członkowska za  2013”

lub gotówką w kasie.

Składkę  członkowską  za 2016 rok opłacamy  do

15.02. 2016