Grupy zawodnicze

Stowarzyszenie Sportowe

AKADEMIA TENISOWA im.  Angeligue  Kerber

                                                    Regulamin   –    Grupy zawodnicze

 

I. Informator dla rodziców

 

–  Na zajęcia dzieci przyprowadzamy punktualnie i przekazujemy dziecko trenerowi.

–  Każdą nieobecność dziecka na zajęciach proszę zgłosić wcześniej u prowadzącego (ułatwi

–  przygotowanie zajęć przez trenera)..

–  Wszystkie sprawy  organizacyjno  – szkoleniowe załatwiamy bezpośrednio u

trenera .

–  Trenerzy nie udzielają informacji w czasie trwania zajęć.

 

Ewentualne sprawy można załatwiać telefonicznie lub po wcześniejszym umówieniu się.

       

II. Badania lekarskie –KARTA ZDROWIA

 

Wielkopolska Przychodnia Sportowo- Lekarska

ul. Wł. Reymonta 35, 60-791 Poznań

Tel.(61) 8668713- rejestracja, tel./fax.(61) 8699127-sekretariat

  Adres e-mail    www.wpsl.poznan.pl 

 

  III. TURNIEJE – sprawy organizacyjne

– zgłoszenie u trenera zgodnie z planem startowym

– rejestracja w PZT, jako zawodnik A.T. Angeligue Kerber  (jednorazowa opłata 40 zł), dzieci     do 10 lat  20 zł – opłacają rodzice

– licencja zawodnicza (1 zdjęcie+ opłata), co roku odnawiana- opłacają rodzice

– aktualna karta zdrowia.

 

  IV.     Zobowiązania zawodnika/czki   Akademii Tenisowej Angelique Kerber

 

1. Po zarejestrowaniu w Polskim Związku Tenisowym i otrzymaniu licencji A.T. dana osoba jest pełnoprawnym zawodnikiem sekcji tenisowej.

 

2. Zawodnik musi realizować założony plan szkoleniowy i postawione przed nim zadania treningowe, których zaliczenie jest warunkiem przejścia do następnego etapu szkoleniowego.

 

3. Zawodnik ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich zajęciach wyznaczonych przez trenera. Każda nieobecność na treningu musi być usprawiedliwiona (j/w)

 

4. Zawodnik wyrażający chęć udziału w turniejach ma obowiązek pisemnego zgłoszenia tego zamiaru wraz z pełną informacją o turnieju na 10 dni przed datą rozpoczęcia turnieju  u trenera.

    ( zgłoszenie indywidualne ON-Line)

5. Na każde żądanie A.T. ANGIE Puszczykowo zawodnik ma obowiązek reprezentowania A.T. w rozgrywkach drużynowych.

 

6. Zawodnik musi posiadać aktualne badania lekarskie oraz ważną licencję zawodniczą na dany rok . Zawodniczki/cy, którzy na koniec roku na liście klasyfikacyjnej PZT zajmują miejsca 1-5, koszt wykupu licencji pokrywa A.T.

 

7. Zawodnik ma obowiązek godnie reprezentować A.T.  Angeligue  Kerber

 

 

 V. Zobowiązania Akademii Tenisowej

 

1. Zawodnik ma prawo do korzystania z kortów tenisowych poza ustalonymi zajęciami  na podstawie wewnętrznego regulaminu

 

2. A.T. zobowiązuje się wyrazić zgodę na wypożyczenie zawodnika do innego Klubu na rozgrywki drużynowe, jeżeli to nie będzie kolidowało z rozgrywkami w Akademii Tenisowej

 

 VI. Odpłatność za zajęcia szkoleniowe

 

  1. Koszty szkolenia ustalane są indywidualnie. Decyduje poziom sportowy oraz plan  zajęć. (indywidualnie, grupa).
  2. Odpłatność regulujemy  do 5-tego każdego  dnia miesiąca na konto bankowe:

 

                      PKO BP nr: 19 1020 4027 0000 1902 0879 7450

 

VII. Koszty udziału zawodników w turniejach.

 

1.A.T. w całości finansuje udział zawodników/czek w Finałach Drużynowych Mistrzostw Polski (wszystkie kategorie wiekowe)

 

2. Starty w indywidualnych turniejach Ogólnopolskich i Mistrzostwach Polski we wszystkich kategoriach wiekowych(12-21lat –gra singlowa) A.T. finansuje w następującej formie.

 

– Półfinał –   zwrot wpisowego,

– Finał   –   zwrot wpisowego , ryczałt za nocleg 45zł .

– Zwycięstwo  – zwrot wpisowego, dieta 30 zł dziennie, ryczałt za nocleg 45zł, ryczałt

        za dojazd 6 zł, przejazd – bilet PKP ,PKS.

 

3. Starty w indywidualnych turniejach wojewódzkich we wszystkich kategoriach wiekowych A.T. finansuje w następującej formie:

 

–  Finał –zwrot wpisowego

 

Podstawą rozliczenia w/w kosztów jest druk  delegacji wystawiony przez A.T. 

 

 

 

 

Sprawy nie ujęte w  regulaminie a dotyczące spraw szkoleniowych i organizacyjnych będą rozpatrywane przez Zarząd Stowarzyszenia Sportowego Akademia Tenisowa im.  Angelique  Kerber.