Szkólka tenisowa

 REGULAMIN – SZKÓŁKA TENISOWA

Stowarzyszenie Sportowe Akademia Tenisowa Angelique Kerber

ul. Sobieskiego 50. 62-040 Puszczykowo Tel. 602 282309 www.akademia.angie.com.pl

 1. Zajęcia szkółek tenisowych, prowadzone są w grupach dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2015/2016  i  odbywać  się będą zgodnie z ustalonym we wrześniu planem.
 2. Opiekunowie dzieci i młodzieży zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz z regulaminem kortów tenisowych , obiektu i przestrzegania go.
 3. Na zajęcia dzieci przyprowadzamy punktualnie i przekazujemy dziecko trenerowi .
 4. Trenerzy nie udzielają informacji w czasie trwania zajęć.!!!
 5. Każdą  nieobecność  dziecka na zajęciach proszę zgłosić u prowadzącego (ułatwi przygotowanie zajęć)
 6. Rok zajęć w szkółce trwa od 1.10.2015 do 30.06.2016.
 7. Czas jednej lekcji wynosi 60. minut. W trakcie zajęć przewidziane są przerwy (picie, odpoczynek – ustalone przez  prowadzącego)
 8. Opłatę za naukę gry w tenisa  regulujemy  do 7-go  każdego miesiąca z góry na konto:

  PKO BP nr: 19 1020 4027 0000 1902 0879 7450

     z  dopiskiem  – udział w kosztach szkolenia – nazwisko i imię dziecka  lub w recepcji Stowarzyszenia.

 9.  W przypadku braku opłaty, opiekun drogą mailową otrzyma przypomnienie. Brak opłaty do 10-go danego   miesiąca będzie skutkować zawieszeniem udziału dziecka w zajęciach .
 10. Jeżeli dziecko nie uczestniczy w zajęciach  cały miesiąc  odpłatność wynosi 50%.
 11.  W przypadku okazania zwolnienia lekarskiego zajęcia można odrobić w innym terminie w danym miesiącu (ustalamy z trenerem).
 12.  

  Jeżeli w danym miesiącu będą dni ustawowo wolne od pracy, to opłata będzie mniejsza o brakujące zajęcia.

 13. Cennik – udział w kosztach szkolenia – cztery tygodnie w miesiącu (zajęcia w grupach 4-6 osobowych).

   

  – 1x  w tygodniu   160,00 zł   (  40 ,00zł  –  koszt za 1 zajęcia)

            – 2 x w tygodniu   290 ,00 zł  (  36,00zł   –  koszt za 1 zajęcia)

            – 3 x w tygodniu   399, 00 zł   ( 33,00 zł –   koszt za 1 zajęcia )

  Opłatę za naukę gry w tenisa regulujemy do 7-go  każdego miesiąca z góry na konto:W przypadku braku opłaty, opiekun drogą mailową otrzyma przypomnienie. Brak opłaty do 10-go danego miesiąca będzie skutkować zawieszeniem udziału dziecka w zajęciach .Jeżeli dziecko nie uczestniczy w zajęciach cały miesiąc odpłatność wynosi 50%.W przypadku okazania zwolnienia lekarskiego zajęcia można odrobić w innym terminie w danym miesiącu (ustalamy z trenerem).

 14. Jeżeli w danym miesiącu przypadają zajęcia w piątym tygodniu, to opłata będzie wyższa o ilość zajęć.
 15. Rezygnacja z zajęć w kolejnym miesiącu powinna być zgłoszona przez opiekuna na piśmie bądź w recepcji Stowarzyszenia najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem następnego miesiąca.
 16. Podpisanie REGULAMINU oraz  OŚWIADCZENIA następującej treści:

  „Oświadczam, że ogólny stan zdrowia mojego dziecka pozwala mu na udział

  w zorganizowanych przez „Stowarzyszenie Sportowe Akademia Tenisowa

  Angelique Kerber” zajęciach tenisowych jest równoznaczne z jego zaakceptowaniem.

   

         Opiekun dziecka