Władze Akademii

Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 10.04.2011 po zmianach personalnych ukonstytuował się zarząd w następującym składzie :

Henryk Gawlak – Prezes Zarządu,
Janusz Rzeźnik – V-ce prezes ds finansowych,
Beata Kerber – Członek Zarządu. Pełnomocnik Zarządu ds współpracy z zagranicą,
Wojciech Gawlak – Członek Zarządu. Pełnomocnik Zarządu ds szkoleń grup zawodniczych